IX Centrum van stilte
twee stukken muziek voor orgel (1965)
commentaar

door Jos Kunst (vóór 1975)

Ongedateerd manuscript

Centrum van stilte: de muziek is geluid, in de muziek is het centrum dus niet te vinden. Wel wijst de structuur ervan in alle technische aspecten in de richting van een erachtergelegen centrum (ongeveer ter hoogte van de B van het groot octaaf) zoals ook een zwerm vogels in zijn structuur verwijst naar een centrum zonder dat dat centrum aanwijsbaar worden kan: iedere vogel afzonderlijk vliegt er alsmaar langs, merkt dat, en keert. Toch voelt iedere vogel voor zichzelf ergens het centrum als bereikbaar, tenminste hij leeft ernaar, maar met dat leven zal het zeker nooit te verenigen zijn.